Att köpa fastighet på ritning i Frankrike genom Franska Hus – FH Propriétés

Det finns många företag i den franska fastighetsbranschen som erbjuder sina kunder att köpa fastighet på ritning. Detta betyder i praktiken att man blir ägare till något som endast finns på papper. Ett stort steg in i det okända för många, speciellt när det handlar om att förvärva en fastighet utomlands. Här nedan ger vi en kortfattad beskrivning om hur det går till.

Detta är en mycket vanlig företeelse bland fransmännen och faktum är att köpa fastighet på ritning är bland det säkraste sättet att förvärva fastighet på i Frankrike.

Byggföretagen kommersialiserar ofta sina projekt med några års framförhållning och en av anledningarna är att banken kräver ett visst antal reservationer innan byggstart kan ske.

De olika byggföretag Franska Hus arbetar med är seriösa företag och alla försäkringar och garantier finns på plats. Skulle exempelvis byggföretaget gå i konkurs under uppförandets gång så går banken in och ser till att bygget färdigställs.

Skulle bygget försenas så kan det bli fråga om att betala dagsböter för byggherren till köparen, en fråga man ska ställa till både byggföretag och notarie. I vissa kontrakt finns denna klausul definierad.

Kan byggföretaget inte lämna de bankgarantier som krävs av bank och franska staten så blir det helt enkelt inget bygge.

Det finns flertalet fördelar med att köpa på ritning och en av dem är att notarieavgiften i stort sett är halverad jämfört med köp av befintlig fastighet. Vid köp på ritning rör det sig om mellan 2,5% till 3,5% av köpeskillingen.

En kort beskrivning om hur det går till att köpa hus eller lägenhet på ritning:

Fylla i och skriva under ett preliminärt reservationskontrakt. Det är viktigt att redan då ha sin finansiering definierad – den ska nämligen föras in i kontraktet (tex lån i Frankrike eller i Sverige). Erlägga 5% av köpesumman vid samma tillfälle (se också nedan betalningsplan).

Därefter går all dokumentation till ett utav franska staten behörigt juridiskt ombud, en på franska kallad ”Notaire”.

Notairen kommer därefter att etablera ett slutgiltigt försäljningskontrakt som skrivs under på plats hos notairen eller via fullmakt ifrån köparen. Vid detta tillfälle betalar man också den obligatoriska notarieavgiften. Varefter bygget framskrider så ser notarien till att göra avrop enligt en betalningsplan, fram till den dag köparen får nyckeln i handen.

Betalningsplan läggs oftast upp på 8 till 10 betalningstillfällen.

En betalningsplan med 8 betalningstillfällen kan se ut på följande sätt – skillnader kan dock förekomma mellan olika byggföretag:

 • 5% Vid reservation
 • 25% Vid byggstart
 • 5% När grunden är lagd
 • 30% När bjälklaget är klart
 • 5% Vid takstolsresning
 • 20% När yttersnickerier är klara
 • 5% När bygget är klart
 • 5% Vid överlämning av nyckel

De exakta tidpunkterna för betalningsplanen definieras efter byggstart.

Vi på Franska Hus – FH Propriétés assisterar våra kunder längs hela resan fram till nyckelöverlämning.

 • Nybyggnadsprogram med lägenheter i Marseillan

  Lägenhet, Marseillan

  Nybyggnadsprogram med lägenheter i Marseillan

  • 268 000 €

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.